Europski edukacijski forum obavještava sve koji su bili zainteresirani za volontiranje o završetku natječaja objavljenom krajem 2013. godine. Na natječaj je pristigao neočekivano veliki broj prijava među kojima je bilo iznimno kvalitetnih kandidata.

Odabirom troje najboljih kandidata Europski edukacijski forum postao je bogatiji s novim mladim snagama i entuzijastima koji će sudjelovati u daljnjim projektima udruge i doprinijeti njegovom razvoju.

Zahvaljujemo svima koji su iskazali interes za radom u našoj udruzi i prijavili se na natječaj te nas pratite i dalje kako biste na vrijeme bili obaviješteni o novim natječajima u 2014. i svim aktivnostima Europskog edukacijskog foruma.