Europski edukacijski forum uspješno je priveo kraju projekt „Imam znanje, imam struku – do novih EU prilika u punom trku“, financiran iz proračuna Grada Zagreba.   Kroz proteklih pet mjeseci bilo nam je zadovljstvo surađivati s nastavnicima i nastavnicama, maturantima i maturanticama Druge ekonomske škole Zagreb i Škole za medicinske sestre Mlinarska u nizu edukacija i radionica usmjerenih općem cilju projekta: doprinijeti boljem razumijevanju Europske unije, fondova i programa EU-a, te ukazati na mogućnosti koje se srednjoškolcima nude proširivanjem znanja u području EU-a. Kroz projektne aktivnosti educiranja osam članova nastavnog osoblja te 38 učenika i učenica proširena su teorijska i praktična znanja učenika završnih razreda te nastavnog osoblja dviju uključenih srednjih strukovnih škola u području EU fondova i programa. Održanim radionicama i edukacijama obuhvatili smo sljedeće teme:

 • Kohezijska politika i provedba u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
 • Europski strukturni i investicijski fondovi – Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond
 • Mogućnosti korištenja sredstava iz OP Konkurentnost i kohezija te OP Učinkoviti ljudski potencijali
 • Upravljanje projektnim ciklusom
 • Izrada stabla problema i ciljeva
 • Izrada interventne logike (opći i specifični cilj, rezultati, aktivnosti)
 • Izrada proračuna
 • Identifikacija dionika i ciljanih skupina
 • Prezentacijske i moderacijske vještine

Završno događanje održalo se 2. svibnja 2019. u Drugoj ekonomskoj školi Zagreb gdje su učenici i učenice prezentirali svoje projektne prijedloge od kojih su najbolji i nagrađeni. Iako su najbolji dobili posebne nagrade, nitko nije otišao praznih ruku. Svi su polaznici dobili potvrdu sudjelovanja u obliku certifikata te mali znak pažnje u obliku poklon paketa. Našim dragim nastavnicima i maturantima i maturanticama zahvaljujemo na sudjelovanju te želimo puno uspjeha u daljnjem osobnom i profesionalnom razvoju te se nadamo da će u što skorije vrijeme imati priliku primijeniti znanja stečena sudjelovanjem u našem projektu.

 

U tijeku su edukacije u kojim sudjeluje 38 učenika i učenica dvaju srednjih strukovnih škola – Škole za medicinske sestre Mlinarska i Druge ekonomske škole Zagreb uključenih u naš projekt financiran sredstvima Grada Zagreba „Imam znanje, imam struku – do novih EU prilika u punom trku!“.

Teme su, naravno, vezane uz Europsku uniju i mogućnosti koje nam/im ona nudi. Dakako, da bi ih se moglo iskorstiti treba znati kako. Zato je tu EEF da pruži „know how“, a naši pametni i vrijedni maturanti i maturantice da upiju sva znanja i vještine koji će im biti od velike koristi po odlasku iz srednje škole.

Na radionicama se radi punom parom što je vidljivo iz fotografija.

 

Radionice_1 Radionice_5

Radionice_7

Radionice_8Radionice_9

Radionice_10 Radionice_3 eef_zg_thumb Radionice_4 Radionice_6

20190130_195520

 

Razdoblje nakon zimskih praznika pokazalo se kao idealno za početak niza edukacija nastavnika i nastavnica Druge ekonomske škole Zagreb i Škole za medicinske sestre Mlinarska u sklopu našeg projekta „Imam znanje, imam struku – do novih EU prilika u punom trku!“, financiranog iz proračuna Grada Zagreba.

Polako, ali sigurno krećemo u prenošenje naših znanja i vještina na drage nam profesore i profesorice kako bi ih i oni mogli nastaviti koristiti u nastavi te prenositi na svoje učenike. Krenuli smo s uvodom u Europsku uniju, njezine institucije i glavne politike, a nastavljamo s Europskim strukturnim i investicijskim fondovima, zatim praktičnim dijelom usmjerenim na upravljanje projektnim ciklusom i pisanje projektnih prijedloga te zaključujemo proces s Treningom trenera.

EEF_ZG_EU

Europski edukacijski forum potpisao je ugovor o financiranju s Gradom Zagrebom za projekt „Imam znanje imam struku – do  novih EU prilika u punom trku!“, financiran iz proračuna Grada Zagreba, koji će se provoditi do svibnja 2019. godine.

Opći cilj projekta jest doprinijeti boljem razumijevanju Europske unije, EU fondova i programa te ukazati na prilike koje se srednjoškolcima nude proširivanjem znanja u području EU-a. Naime, neusklađenost tržišta rada i obrazovnog sustava posebno je izražena u Hrvatskoj, a skoro svaka treća nezaposlena osoba mlađa je od 29 godina.

Mladi na području Urbane aglomeracije Zagreb čine oko 15% ukupnog stanovništva. U Gradu Zagrebu ukupno je 35 strukovnih srednjih škola, no u hrvatskom srednjoškolskom programu nedostaje tema o Europskoj uniji, a učenici rijetko na praktičan način svladavaju vještine pripreme projektnih prijedloga kojima mogu aplicirati za financiranje iz ESI fondova.

U okviru projekta provest će se edukacija učenika, nastavnog i zainteresiranog nenastavnog osoblja srednjih strukovnih škola na području Grada Zagreba. Teme edukacije će, među ostalim, biti EU fondovi i programi Unije, javna nabava, ERASMUS+, a praktični dio bit će usmjeren na primjere dobre prakse i osposobljavanje polaznika za izradu projektnog prijedloga koji će se temeljiti na aktualnom natječaju. Predviđen je i trening za trenere za zainteresirane polaznike kojim će ih se osposobiti za daljnji prijenos znanja i vještina u području EU fondova i programa. Po završetku će se polaznicima dodijeliti potvrde o sudjelovanju u edukaciji i projektu. Najkvalitetniji projektni prijedlog bit će nagrađen. Tijekom provedbe projekta bit će osigurana njegova vidljivost te održano završno događanje s predstavljanjem rezultata projekta i dodjelom nagrada.

DSC_0053

Europski edukacijski forum uspješno je priveo kraju projekt “Shaping and Debating Future of the EU” financiran kroz program Europa za građane, na kojem je EEF bio jedan od partnera. Provedba projekta trajala je je od ožujka 2015. do 30. rujna 2016. Nositelj projekta bila je estonska udruga Jaan Tonisson Institute, a partneri uz EEF bili su i  Vanjsko-politička incijativa BiH iz Bosne i Hercegovine i Solis Tuvak iz Latvije.

Europska unija nalazi se na prekretnici i upravo zbog niza izazova s kojima se trenutno suočava (nedavna gospodarska kriza, politička situacija u Ukrajini, imigrantska kriza, problem s terorizmom, Brexit) ne može se izbjeći rasprava o njezinoj budućnosti. Nedavno se pričalo samo o proširenju Europske unije, dok se danas govori i o mogućem raspadu odnosno neizvjesnoj budućnosti. Stoga se ovim projektom željelo potaknuti raspravu o mogućim scenarijima i svim aspektima europskih integracija na različitim razinama: među djecom, studentima, državnim službenicima, poduzetnicima, starijim građanima i sl.

Svrha projekta bila je pokrenuti i provesti raspravu o aktualnim temama relevantnim za  sadrašnjost i budućnost EU-a u članicama konzorcija: dvije novije članice koje su pristupile EU 2004. godie, najmlađoj državi članici (Hrvatskoj) i potencijalnoj kandidatkinji (BiH).

Osim što su rasprave bile raznovrsne u sadržanom smislu zbog toga što se željelo biti aktualan, korišteni su različiti formati koji su procijenjeni kao najprikladniji za pojedine teme i ciljne skupine.

U sklopu projekta, EEF je organizirao ukupno 13 događanja, koristeći formate radionica, seminara, konferencija, javnih rasprava, sudjelovanja na širokim društvenim događanjima, radio-emisije i istraživanje o javnom mnijenju. U sklopu projektnih aktivnosti sudjelovalo je više od 900 sudionika. U nastavku navodimo kratak opis svake od aktivnosti:

1. Seminar „The EU in a Bird’s Eye View“ (Zagreb, 20.-21.4.2015.;  Zadar, 14.-17.9.2015) na kojem su sudjelovali studenti, državni službenici na lokalnoj i nacionalnoj razini, političke stranke, a glavne teme seminara bil su vezane uz institucije EU-a, donošenje odluka, networking, scenarije budućnosti – radionice o budućnosti EU-a, pregovaranje, proširenje EU-a, simulacije. Ovo je bio vrlo interaktivan seminar kroz koji su polaznici mogli steći praktični uvid u funkcioniranje Europske unije, kako se donose odluke na europskoj razini i kako na njih mogu utjecati građani.

2. Konferencija “Uključivanje mladih u oblikovanje EU-a” (Zagreb, 9.5.2015) namijenjena mladima, nevladinim udrugama, općj javnosti, a glavne teme konferencije bile su EU politika zapošljavanja, programi mobilnosti, mogućnosti zapošljavanja mladih, EURES, zapošljavanje u institucijama EU-a, primjeri uspješnih projekata usmjerenih prema zapošljavanju. Provedena aktivnost bila je prilika za predstavljanje  postojćih incijativa vezanih za zapošljavanje prvenstveno mladih, ali i za raspravu sa stručnjacima iz akademskih i državnih krugova, poduzetnicima i agencijama.

3. “Politička participacija žena u Hrvatskoj. Politički identitet i komuniciranje vrijednosti”,(Zadar, 10.-12.7.2015.). Ciljana skupina naše  aktivnosti, a ujedno i sudionici bile su žene-političarke. S obzirom na izrazito važnu i aktualnu tematiku konferencije, održan je nizi izlaganja i rasprava o aktualnim temama kao što je političko lobiranje i zagovaranje, pregovaranje u EU-u, važnost sudjelovanja žena, rad u institucijama EU-a. Rodna ravnopravnost, osobito u politici izrazito je važan politički program ako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj i europskoj razini, kojemu se pridaje veliki značaj.

4. Javna tribina “Biciklom na posao” (Zagreb, Bundek, 19.9.2015.) U okviru Europskog tjedna sporta , središnjeg događanja koji se odvija različitim aktivnostima u cijeloj Europskoj uniji, ali i šire, u okviru aktivnosti projekta orijentirali smo se na sport kao važnu komponentu zdravog života pojedinca, ali i njegovu društvenu ulogu. Susret je posjetio velik broj građana svih dobnih skupina ; radi se javnom predstavljanju programa i aktivnosti Europske komisije s ciljem promicanja sporta, suradnje i dijaloga sa svim dionicima koji mogu poboljšati zdravlje građana kroz osiguranje infrastructure i održivog prijevoza.

5. Seminar “Jačanje kapaciteta” (Zadar, 29.-30.10.2015.) u suradnji s tvrtkom Catalys Ltd. za sudionike iz nevladinog sektora, poduzetnike i državne službenike; Kroz edukaciju polaznici su jačali svoje kapacitete i raspravljali o upravljanju projektima, anagažiranju dionika, razvoju strategija kojima se želi poboljšati korištenje sredstava iz EU fondova.

6. “Prvo znanje potom stav- budućnost EU-a kreirajte sad!” radionice za osnovnoškolce i srednjoškolce i njihove p nastavnike (Zagreb, 5. 11.2015.);  Djeci i njihovim nastavnicima na interaktivni je način predstavljena tematika povijesti EU-a i institucija, politika za mlade, programa mobilnosti, građandstva EU, a uz rasprave održane sui  vježbe i kviz kojima se poticala kreativnost i zanimanje za područje Europske unije i svih dobrobiti koji mladima, osobito mladima u obrazovnom procesu, stoje na raspolaganju putem fondova i programa Europske unije.

7. Konferencija “Kriza na vratima EU: Ukrajina, Sirija, Sjeverna Afrika” (Zagreb, 11.11.2015.); konferencija namijenjena široj javnosti, državnim i javnim službenicima, predstavnicima nevladinog sektora na kojoj se raspravljalo o migracijskoj krizi i izazovima koje ona donosi Europi te potencijalnim kriznim žarištima u europskom susjedstvu koja mogu utjecati na Europu. U raspravi su sudjelovali mnogi stručnjaci iz državnih institucija (Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Uredpučke pravobraniteljice u Republici Hrvatskoj), ali i članovicivilnog sektora i akademske zajednice čija je ekspertiza priznata u Hrvatskoj. ali i šire.

8. “Prvo znanje, potom stav – budućnost Europske unije kreiramo sad” interaktivna radionica (Osijek, 14.11.2015.) za studente i mlade o Europskoj uniji općenito, političkom sustavu, izazovima s kojima se suočava te o tome kako mladi i građani mogu utjecati na donošenje odluka. Radionica je osmišljena s ciljem poticanja kreativnosti i kritičkog razmišljanja kod mladih na temelju utvrđenih činjenica o Europskoj uniji te modelima na koji mladi mogu utjecati na proces, ali i sudjelovati u procesu donošenja odluka na razini Europske unije.

9. Konferencija “Građani EU i kultura” (Zagreb, 10.5.2016.) na kojoj su umjetnici, kultune institucije, predstavnici vlasti i široka publika predstavili i raspravljali o kulturnoj politici EU-a, mogućnostima financiranja projekata u kulturi i uspješnim projektima koje provode muzeji, plesni centri i izdavači. Posebno je predstavljen i projekt Europske prijestolnice kulture: Rijeka 2020.

10. Konferencija “Sudjelovanje mladih u budućnosti Europe” (Zagreb, 11.5.2016.) kroz koju se profesorima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola predstavilo mogućnosti programa mobilnosti EU i projekte u koje su uključene neke hrvatske škole.

11. Radio-emisije na HRT-u u okviru serije Dossier Europa, 14.4. i 12.5. 2016.  Kroz ove radio-emisije uživo građani su imali prilike slušati o tematici digitalnog gospodarstva i konkurentnosti te Europske prijstolnice kulture 2020. Cilj ove provedene aktivnosti bio je približiti široj javnosti važne aktualne teme i izazove u Europsoj uniji posebno vezane uz drugi prioritet Europske komisije “Jedinstveno digitalno tržište” i potencijal digitalnog gospodarstva, ali i važan utjecaj i poticaj Europske unije u području kulture, osobito uz važnu titulu Europske prijestolnice kulture, koja je za 2020. godinu dodjeljena Gradu Rijeci.

12. „EU Updates: Will Europe Survive?” Ljetna škola u suradnji s tvrtkom EPIC Ltd. ( Vrboska, Hvar, 15.-18.6.2016.); Interaktivni trening za državne i javne službenike, predstavnike NVO-a i studente. Tematika Ljetne škole bila je vrlo aktualna: Brexit, imigracijska kriza, energetska politika EU-a, gospodarska pitanja, zaštita okoliša i budućnost Europske unije. Kroz interaktivni pristup svi sudionici raspravljali su o mogućim scenarijima razvoja pojedinih aspekata europskih integracija.

 

 

13. Budućnost Europske unije – istraživanje javnog mnijenja. Online istraživanje provedeno među hrvatskim građanima  koji su pokazali što misle o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji, Uniji općenito i kako vide budućnost EU-a.   Osim suradnje s projektnim partnerima, aktivnosti su provedene su suradnje s institucijama kao što su Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Agencija za mobilnost, Ministarstvo kulture, Ekonomski fakultet Osijek, Centar mladih Ribnjak, Hanns Seidel Stiftung, EPIC London, Catalys Ltd. i Rob Boudewijn European Affairs.

 

 

Sve fotografije vezane uz aktivnosti projekta dostupne su i putem Facebook stranice Europskog edukacijskog foruma ovdje.   Završno izvješće projekta “Shaping and debating future of the EU” možete preuzeti na poveznici (Shaping and debating future of the EU- FINAL REPORT-web) , a prilog na engleskom jeziku preuzmite u PDF formatu (About project (EN) i prilog 1c-Shaping and Debating Future of EU project activities) . Prezentaciju s provedenim aktivnostima vezanim uz projekt možete preuzeti ovdje: Shaping and Debating Future of EU

U okviru projekta “Shaping and debating the future of EU”, koji Europski edukacijski forum provodi u surdanji s partnerima iz Estonije, Malte i BIH, u subotu, 14. studenoga 2015. održana je interaktivna radionica “Prvo znanje, potom stav: budućnost Europske unije kreiramo sad!” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Predavanju i radionici je prisustvovalo više od stotinu i pedeset sudionika, s kojima su predavači Ivana Hajtok i Srđan Kerčević raspravljali o političkom sustavu Europske unije, teoriji i povijesti integracije, mogućnostima sudjelovanja građana i mladih u procesu kreiranja i donošenja odluka na razini Europske unije. Sudionici su raspravljali i o aktualnoj izbjegličkoj krizi, te su, na temelju objektivni podataka, pokušali razviti konkretan stav i načine rješavanja krize. Obrazovanje je preduvjet za formiranje utemeljenih stavova o pojedinim društvenim i političkim temama, kako bi građani mogli sudjelovati u raspravi i  procesu kreiranja odluka, na lokalnoj, nacionalnoj i nadnacionalnoj razini.

Europski edukacijski forum provodi niz edukativnih radionica i predavanja o Europskoj uniji, te je i ovom radionicom ostvarena motivacija i poticaj za daljnje provođenje aktivnosti, kako bi se sudionici osposobili za ravnopravnu i argumentiranu raspravu o važnim pitanjima. Zahvaljujemo Ekonomskom fakultetu u Osijeku na suradnji u održavanju interaktivne radionice, te doc. dr. sc. Aniti Frajman Ivković i suradničkom timu na izrazitom doprinosu i logističkoj podršci za uspješnu realizaciju radionice.

Neke od komentara sudionika pogledajte u galeriji.

EEF-shaping_and_debating_POSTER_B1_FINAL_PRINT
U srijedu, 11. studenog, s početkom u 11:00 sati održava se konferencija “Kriza na vratima Europske unije: Ukrajina, Sirija, Sjeverna Afrika” u organizaciji Europskog edukacijskog foruma i Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Europski edukacijski forum (EEF) i Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj organiziraju konferenciju pod nazivom, “Kriza na vratima Europske unije: Ukrajina, Sirija, Sjeverna Afrika” u srijedu, 11. studenog, s početkom u 11.00 sati u Kući Europe, Augusta Cesarca 4-6, u Zagrebu. S obzirom na nedavna zbivanja na međunarodnoj političkoj sceni, Ukrajina, Sirija i Sjeverna Afrika prepoznate su kao žarišne točke koje imaju veliki odjek na područje Europske unije.

Na koji način one utječu na EU, koji problemi se javljaju i moguća rješenja trenutne krize ponudit će nam uvaženi govornici: Senada Šelo Šabić (Institut za razvoj međunarodnih odnosa- IRMO), Nj. E. Branko Baričević (voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj), Vice Skračić (načelnik sektora z a Afriku, Aziju, Oceaniju, Rusku federaciju i Istočno partnerstvo Ministarstva vanjskih i europskih poslova), Anđelko Milardović (Institut za europske i globalizacijske studije), Bernd Hüttemann (Europski pokret SR Njemačke), Mario Krešić (Ured pučkog pravobranitelja RH), Gordan Bosanac, Centar za mirovne studije (CMS) i Karlo Čulo (predsjednik Europskog edukacijskog foruma).

 

Za sudjelovanje na konferenciji molimo prijavite se do utorka, 10. studenog,  na e-mail adresu: comm-rep-zag-event@ec.europa.eu .

Pozivamo sve zainteresirane na raspravu o trenutnim problemima i odnosima u europskom susjedstvu, izbjegličkoj krizi čiji se efekti snažno osjećaju i u Europskoj uniji, te načinima rješavanja akutalnih problema, u srijedu, 11. studenog u Kući Europe, kako bismo argumentiranom raspravom postigli čvrst stav o našoj budućnosti u Europskoj uniji!“, poručuju iz Europskog edukacijskog foruma.

Konferencija se provodi u okviru projekta „Shaping and debating the future of EU“, sufinanciranog iz  programa Europa za građane, u suradnji s organizacijama iz Estonije, Malte i BiH,  kojem je cilj informirati i educirati razne ciljne skupine u Hrvatskoj na nacionalnoj i lokalnoj razini o aktualnim EU temama i politikama, načinima zastupanja nacionalnih interesa u nadnacionalnoj areni, kako bi se dostupnim mehanizmima i instrumentima potaklo na veću uključenost u kreiranju EU politika. Kroz godinu dana, koliko traje projekt, osmislili smo niz aktivnosti (seminare, predavanja, radionice za mlade, tribine za građanstvo, okrugle stolove i sl.) u suradnji s hrvatskim i inozemnim partnerima na kojima stručnjaci predstavljaju praksu sudjelovanja u kreiranju  politika Europske unije. Program konferencije i poziv nalaze se u prilogu.

Veselimo se Vašem dolasku na konferenciju “Kriza na vratima EU: Ukrajina, Sirija, Sjeverna Afrika”u Kući Europe, Cesarčeva 4-6, u Zagrebu!

Program konferencije(1)

Pozivnica 1

 

 

 

 

Europski edukacijski forum održao je tribinu “Biciklom na posao” u okviru Europskog tjedna sporta i projekta “Shaping and debating the future of European Union”.

 

U okviru manifestacije “Europski tjedan sporta”,  u subotu, 12. rujna, Europski edukacijski forum  (EEF), udruga civilnog društva koja djeluje na području obrazovanja i savjetovanja za europska pitanja te uključivanja u programe i aktivnosti koje nudi EU, organizirala je tribinu “Biciklom na posao”, s ciljem informiranja sudionika o akcijama koje EU potiče u sferi sporta, a kojima se promiče suradnja, dijalog i važnost sporta za sve građane.

U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, u sklopu manifestacije Europskog tjedna sporta od 7. do ­13.rujna 2015., koji se u Hrvatskoj održava po prvi put, na tribini sudjelovali su Ana Nahod, predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Veleposlanstvo Kraljevine Danske, Marko Stančec predstavnik Sindikata biciklista, te Goran Kuprešanin, predstavnik udruge Moj bicikl. Raspravu je moderirao Srđan Kerčević.

“Cilj ove tribine je potaknuti na raspravu o potrebi razvoja održivog prometa, koji uključuje i poticanje odlaska biciklom na posao, što je trend u mnogim razvijenim zemljama Europske unije, ali i potaknuti na raspravu o kvaliteti urbane infrastrukture koja omogućuje održivi promet i zdrav  život. Razmjena iskustava i isticanje pozitivnih primjera te upućivanje na programe koji omogućuju razvoj ovog oblika prometa, potiču razvijane hrvatske kulture biciklizma te povezivanje s drugim razvijenim zemljama Europske unije.”, poručuju iz Europskog edukacijskog foruma.

U okviru programa “Europa za građane”, u suradnji s organizacijama iz Estonije, Malte i BiH, Europski edukacijski forum provodi projekt „Shaping and debating the future of EU“, kojem je cilj informirati i educirati razne ciljne skupine u RH na nacionalnoj i lokalnoj razini o aktualnim temama i politikama Europske unije, kako bi se dostupnim mehanizmima i instrumentima potaknula veća uključenost u proces stvaranja europskih javnih politika.

Više pogledajte i na facebook stranici Europskog edukacijskog foruma ovdje.

Nastavno na provedbeni postupak Natječaja za dodjelu financijske podrške organizacijama civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, Europski edukacijski forum ovim putem raspisuje natječaj za projektnog asistenta na provođenju projekta ‘Osnaživanje žena poljoprivrednica na poplavljenim područjima BiH’ od siječnja do prosinca 2015. godine.Uvjeti koje trebaju ispunjavaju kandidati:

 • Minimalno srednja stručna sprema
 • Dosadašnje iskustvo rada na minimalno 5 međunarodnih projekata koji uključuju organizaciju događanja (konferencije, radionice, okrugli stolovi, tribine i sl.) te logističke pripreme projekta (planiranje putovanja u i izvan RH i sl.)
 • Dokazano iskustvo upravljanjem financijama u sklopu projektnih aktivnosti
 • Asistiranje u upravljanju projektnim aktivnostima, dnevnim poslovima i logistici događaja u projektu
 • Provođenje projektnih aktivnosti vezanih uz administraciju projekta
 • Intezivno iskustvo u komuniciranju s projektnim partnerima
 • Priprema narativnih i financijskih izvještaja

Poslovi projektnog asistenta uključivali bi:

 • Podrška provedbi projekta,
 • Asistiranje Projektnom menadžeru u upravljanju projektnim fondovima, dnevnim poslovima i financijskim izvještajima,
 • Planiranje putovanja / događanja u projektu,
 • Logistika aktivnosti na projektu,
 • Asistiranje u pripremanju narativnih izvještaja,
 • Provođenje projektnih aktvnosti vezanih uz administraciju projekta,
 • Provođenje projektinih aktivnosti vezanih za redovitu komunikaciju s partnerima,
 • Pisanje izvještaja sa sastanaka,
 • Arhiviranje potrebne dokumentacije.
Zainteresirani kandidati trebaju priložiti pismo motivacije u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na projektima i motivaciju za rad na ovom projektu. Rok prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom je 6. veljače 2015. do 12:00. Po zatvaranju natječaja samo odabrani kandidati bit će pozvani na intervju s projektnom voditeljicom.Prijave molimo slati isključivo e mailom uz skenirane dokumente na:

Europski edukacijski forum, uz napomenu za Natječaj za projektnog asistenta

Voditeljici projekta: Nataša Beširević, Email: natasa_besirevic@yahoo.co.uk

CAM01544

Godišnja Skupština Europskog edukacijskog foruma održana je 11.12.2014. u Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu. Okupljanje članova bila je prilika za raspravu o izvještaju o radu i financijskom izvješću za 2014. godinu, o planovima za nadolazeće razdoblje i mogućoj nacionalnoj i međunarodnoj suradnji.

Predsjednica udruge ukratko je predstavila projekte koji su provođeni tijekom 2014. (prezentacija i Izvještaj o radu u prilogu). Ova je godina bila više usmjerena na dovršavanje ranije pokrenutih projekata i uspostavljanje suradnje s novim potencijalnim partnerima. Najnovija suradnja odnosi se na onu s Vanjskopolitičku inicijativu BiH s kojima smo prijavili dva projekta na natječaj za razvojnu pomoć MVEP-a čije financiranje je odobreno. EEF je tijekom godine ostvario zanimljiv kontakt i započinje potencijalno uspješnu i dugoročnu suradnju s mladom konzultantskom tvrtkom Genius Consulting koja okuplja stručnjake za EU fondove i treba pouzdanog partnera s referencama i kapacitetom za pripremiti i provesti projekte. Neki od konkretnih planova pojašnjeni su planom za 2015. godinu.

Nastavljamo s projektom evaluacije strategije Krapinsko-zagorske županije. Projekt je trebao biti završen do kraja 2014., no u pripremi je aneks ugovora kojim će se projekt nastaviti i u 2015. Pred nama je također zanimljiva suradnja s Visokim učilištem Effectus koja bi se trebala temeljiti na radu u zajedničkim inicijativama, organizaciji zajedničkih edukacija, prijavi i provedbi zajedničkih projekata, savjetovanju.

Nastavljamo i sa suradnjom s Uredom Europske komisije u RH. Razgovaralo se i o nužnosti otvaranja radnog mjesta izvršnog voditelja ureda EEF-a.