OGI Organizacija za građanske inicijative u okviru projekta „Omogućimo to putem EU fondova“ koji financira Europska unija iz sredstava programa IPA INFO 2011 razvila je aplikaciju za elektroničko učenje pisanja i provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije. Prvi od ukupno 6 modula je dostupan svim onima koji žele naučiti više o ukupnom funkcioniranju EU fondova te načinima izrade i provedbe projekata na web sjedištu projekta. Tema prvog modula su programi koje Republika Hrvatska koristi od 1996. godine do danas, tipovi financiranja, te natječajna dokumentacija. Ostali moduli će biti objavljivani na web sjedištu projekta svakih 5 do 6 dana, za što ćete također biti pravovremeno obaviješteni. Sve upute za praćenje sadržaja kao i za polaganje kratkog kviza znanja koji se nalazi na kraju svakog modula se nalaze unutar same interaktivne aplikacije. Uz postojeću Virtualnu učionicu pisanja EU projekata Europskog edukacijskog foruma financiranu u sklopu istog programa, ova besplatna online edukacija Organizacije za građanske inicijative predstavlja jednu pozamašnu količinu online, besplatnih i svima dostupnih informacija o tome kako pretočiti svoju ideju u projekt te dobiti potrebno financiranje iz fondova EU za njeno ostvarenje! Naučite kako ostvariti i svoju ideju!