Prijava za članstvo

Ako želite postati član naše udruge, sukladno Statutu udruge te zaključcima Savjeta udruge donesenim na sastancima udruge 12. travnja 2013.godine, te 11. srpnja 2013., kriteriji koje pristupnik treba ispuniti su sljedeći:

  • Visoka stručna sprema
  • Aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru (dokument/dokaz kojim se dokazuje znanje engleskog jezika bit će zatražen po potrebi)
  • Završen poslijediplomski studij iz područja europskih integracija ili godina dana radnog iskustva vezanog za europske integracije ili iskustvo rada na najmanje jednom EU projektu.

Osim navedenih kriterija, osoba treba priložiti:

  • Kratko pismo motivacije za učlanjenjem u udrugu te obrazloženje u kojem se navodi na koji način osoba smatra da može doprinijeti radu udruge (duljine do 300 riječi)

Godišnja članarina stoji 50,00 HRK. Pokriva troškove administracije, redovitog obavještavanja članova o novostima te pruža mogućnost uključivanja u aktivnosti udruge (rad na projektima, sudjelovanje na predavanjima u svojstvu predavača/trenera, volonterske i niz drugih aktivnosti). Članovi Savjeta donijet će odluku o učlanjenju u roku 15 dana od podnošenja prijave, te pristupnika o tome obavijestiti putem elektronske pošte. Po primitku Odluke o prihvaćanju prijave, pristupnik je dužan u roku od 15 dana izvršiti uplatu od 50,00 HRK na žiro-račun udruge, putem opće uplatnice (uplatnica) ili putem internet bankarstva (HR88 2360 0001 1017 8890 3 – navedite svoj OIB kao poziv na broj), čime postaje punopravni član udruge. U slučaju neizvršenja uplate članarine, prestaje vrijediti Odluka o prihvaćanju prijave. Članstvo u udruzi prestaje sukladno odredbama Statuta, u slučaju neizvršenja uplate redovite godišnje članarine ili na zahtjev člana. Zahvaljujemo se na interesu za učlanjenjem u našu udrugu te se nadamo uspješnoj suradnji! Predsjednica udruge Aida Liha Matejiček


Prijavnica

Ime i prezime (nužno)

Datum rođenja (nužno, u bilo kojem obliku)

Adresa

Telefon/Fax

Mobitel (nužno)

Email (nužno)

Stručna sprema (nužno)

Želim se baviti (molimo odaberite barem jedno)
 predavanjima / treningom poslovnim savjetovanjem pisanjem (pripremom) projekata izdavaštvom / webom nečim drugim (molimo, opišite dolje)

Želim se baviti nečim drugim: (nužno)

Specijalizacije (nužno)

Članstva

Radno mjesto (nužno)

Adresa posao

Telefon/Fax posao

Mobitel posao

Email posao

Jezici (nužno)

Dodatno obrazovanje/iskustvo (nužno barem jedno od navedenih):
 Završen poslijediplomski studij iz područja europskih integracija Godina dana radnog iskustva vezanog za europske integracije Iskustvo rada na najmanje jednom EU projektu

Osim gore navedenih, posjedujem i dodatna iskustva:

Publikacije (relevantne za područje djelovanja udruge)

Motivacijsko pismo (nužno, do 300 riječi)

  Ovime prihvaćam odredbe Statuta udruge EEF (nužno)