EEF_ZG_EU

Europski edukacijski forum potpisao je ugovor o financiranju s Gradom Zagrebom za projekt „Imam znanje imam struku – do  novih EU prilika u punom trku!“, financiran iz proračuna Grada Zagreba, koji će se provoditi do svibnja 2019. godine.

Opći cilj projekta jest doprinijeti boljem razumijevanju Europske unije, EU fondova i programa te ukazati na prilike koje se srednjoškolcima nude proširivanjem znanja u području EU-a. Naime, neusklađenost tržišta rada i obrazovnog sustava posebno je izražena u Hrvatskoj, a skoro svaka treća nezaposlena osoba mlađa je od 29 godina.

Mladi na području Urbane aglomeracije Zagreb čine oko 15% ukupnog stanovništva. U Gradu Zagrebu ukupno je 35 strukovnih srednjih škola, no u hrvatskom srednjoškolskom programu nedostaje tema o Europskoj uniji, a učenici rijetko na praktičan način svladavaju vještine pripreme projektnih prijedloga kojima mogu aplicirati za financiranje iz ESI fondova.

U okviru projekta provest će se edukacija učenika, nastavnog i zainteresiranog nenastavnog osoblja srednjih strukovnih škola na području Grada Zagreba. Teme edukacije će, među ostalim, biti EU fondovi i programi Unije, javna nabava, ERASMUS+, a praktični dio bit će usmjeren na primjere dobre prakse i osposobljavanje polaznika za izradu projektnog prijedloga koji će se temeljiti na aktualnom natječaju. Predviđen je i trening za trenere za zainteresirane polaznike kojim će ih se osposobiti za daljnji prijenos znanja i vještina u području EU fondova i programa. Po završetku će se polaznicima dodijeliti potvrde o sudjelovanju u edukaciji i projektu. Najkvalitetniji projektni prijedlog bit će nagrađen. Tijekom provedbe projekta bit će osigurana njegova vidljivost te održano završno događanje s predstavljanjem rezultata projekta i dodjelom nagrada.

Comments are closed