PROJEKTI 1. travnja 2013.: „Pružanje usluga mentorstva pri izradi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije i prethodno vrednovanje Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije“  Razdoblje provedbe: 1. travnja – danas (projekt u tijeku) Financiranje:Zagorska razvojna agencija (Krapinsko-zagorska županija) Projektni menadžer: Dinka Krčelić Cilj: Proveden postupak prethodnog vrednovanja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije te pružene savjetodavne usluge tijekom izrade Strategije Rezultati: Privremeno i završno izvješće o prethodnom vrednovanju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije

 

1. siječnja 2013. – 31. prosinca 2013.: „EUčionica 2: Moj dom u EU“ Partneri: Večernji list, TV 24sata Financiranje: Europska unija koju predstavlja Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz IPA INFO 2011 program Projektni menadžer: Filip R.V. Tanay Cilj: Opći cilj projekta EUčionica 2: Moj dom u EU je povećati opće razumijevanje o EU, njezinim politikama i programima, te povećati znanje o mogućnostima i koristima za građane, prije i nakon ulaska u EU daljnjim raspravama o pitanjima relevantnim hrvatskim građanima u trenutku kada je Hrvatska na pragu u EU. Rezultati: Objavljeni brojni članci u print i online izdanju Večernjeg lista (http://www.vecernji.hr/eucionica), emitirani video klipovi na 24sata TV koji se odnose na različite teme vezane za EU, proveden natječaj za najbolji esej s putovanjem kao glavnom nagradom, održan Okrugli stol i provedena virtualna učionica pisanja projektnih prijedloga.

 

1. prosinca 2011. – 30. studenog 2012.: „EUčionica“ Partner: Večernji list, TV 24sata Financiranje: Europska unija koju predstavlja Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj EuropeAid/131465/L/ACT/HR Projektni menadžer: Filip R.V. Tanay Cilj: Cilj projekta je povećati stupanj informiranosti građana Republike Hrvatske o Europskoj uniji, njenim politikama i programima, ukazati na koristi koje građani Hrvatske mogu očekivati u toku procesa integracije i konačno članstva u EU koristeći različite medije (Večernji list print izdanje, EUčionica web stranica – podstranica večernji.hr, videoklipovi na TV 24sata, Facebook aplikacija) Rezultati: Niz članaka objavljenih u online izdanju Večernjeg lista, podstranici EUčionica (http://www.vecernji.hr/eucionica) i u print izdanju Večernjeg lista te tematskih video klipova emitiranih na TV 24sata koji se odnose na različite teme vezane za EU na jedan jednostavan i širokoj čitalačkoj i gledalačkoj publici prihvatljiv način analiziraju i argumentirano govore o različitim pitanjima vezanim za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. 1. Hrvatski građani informirani o pristupnom procesu 2. Otvoren dijalog o nejasnim pitanjima vezanim za članstvo u EU 3. Povećan stupanj svijesti Hrvatskih građana o koristima EU članstva

 

prosinac 2011. – veljača 2012.: „Zapošljavanje u institucijama EU“ Financiranje: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Voditeljica projekta: Dinka Krčelić Cilj: Upoznati mlade akademski obrazovane građane (studente hrvatskih sveučilišta) s postupkom zapošljavanja i radom u institucijama Europske unije. Polaznici su kroz predavanja i praktičan rad naučili kakve se vještine traže prilikom odabira kandidata te kako se što uspješnije predstaviti budućem poslodavcu u nekoj od institucija EU u slučaju uspješnog prolaska selekcijskog postupka. Rezultati: četiri 1-dnevne radionice na sveučilištima u Osijeku, Splitu i Rijeci te u Impact centru u Zadru, kroz koje je educirano oko stotinu studenata i mladih akademski obrazovanih građana zainteresiranih za rad u institucijama EU.

 

1. listopada 2011. – 31. prosinca 2011.: „Što će članstvo u EU donijeti obrazovnom sustavu RH?” Partner: Europski edukacijski forum; Nositelj projekta: Institut za razvoj obrazovanja, Zagreb Financiranje: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH u sklopu priprema za referendum o hrvatskome pristupanju EU Voditeljica projekta: Loredana Maravić (EEF) Cilj: prikazati zajedničku obrazovnu politiku EU i ukazati na važnost Programa za cjeloživotno učenje EU koji predstavlja instrument provedbe zajedničke obrazovne politike država članica EU-a budući da se nacionalni obrazovni sustavi kroz sudjelovanje obrazovnih ustanova u projektima Programa za cjeloživotno učenje integriraju u Europski prostor obrazovanja i osposobljavanja, a pojedinci pritom usvajaju nova znanja i stječu kompetencije koje omogućavaju povećanje zapošljivosti na europskom tržištu rada. Program za cjeloživotno učenje je predstavljen kroz primjere dobre prakse (projekte iz županije u kojoj se održavao okrugli stol). Rezultati: cjelovitije razumijevanje informacija o učinku članstva u EU na obrazovni sustav od strane izravno obuhvaćenih korisnika (dionika u obrazovanju, većinom zaposlenih u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima), povećanje interesa za program EU za obrazovanje koji se zasniva na dolaznoj i odlaznoj mobilnosti, a time i preuzimanje aktivnije uloge u integriranju obrazovnog sustava RH u Europski prostor obrazovanja i osposobljavanja budući da se nacionalni obrazovni sustavi u njega integriraju kroz sudjelovanje obrazovnih ustanova u Projektima programa za cjeloživotno učenje.

 

svibanj 2011. – prosinac 2011.: „Implementation of the new Moldova – EU Association Agreement Training for Moldovan civil servants“ Financiranje: UNDP Moldova Voditeljice projekta: Dubravka Smolić Vlaić, Dinka Krčelić Cilj: upoznati moldovske državne službenike, uključene u proces pripreme Sporazuma o pridruživanju između Moldavije i Europske unije s praktičnim tehnikama usklađivanja zakonodavstva, iskustvima procjene učinka propisa te specifičnostima vezanim za pojedine politike kao što su energetika, zaštita osobnih podataka, zaštita potrošača, zaštita okoliša, socijalna politika, transportna politika. Rezultati: 5 jednotjednih radionica kroz kojih je educirano 200 moldovskih državnih službenika,koji su imali priliku razmijeniti iskustva s hrvatskim trenerima i stručnjacima u navedenim područjima.

 

28.-29. svibnja 2011. i 11.- 12. lipnja 2011: “Priprema projekta za EU fondove” Financiranje: Na komercijalnoj osnovi Voditeljice projekta: Irena Đokić, Marijana Sumpor Cilj: Obučiti polaznike za pripremu projektnih prijedloga koji se natječu za dodjelu sredstava iz EU fondova. Rezultati: Provedene su dvije dvodnevne radionice (početna i napredna), na kojima je sudjelovalo 15-tak polaznika. Polaznici su kroz prijenos temeljnih i praktičnih znanja, te rad u grupama savladali slijedeće teme: Upravljanje projektnim ciklusom, Koncept logičkog okvira i matrice (LFA & LFM), Sastavljanje proračuna, Priprema projektne dokumentacije, te se upoznali s primjerima dobre i loše prakse.

 

listopad 2009. – veljača 2010.: Što Hrvatska donosi Europskoj uniji? Partner: Srednja prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb Financiranje: Grad Zagreb Voditeljica projekta: Tatjana Čorlija Cilj: potaknuti kritičko razmišljanje i raspravu o ‘Hrvatskoj na putu u EU’ među mladima (učenici srednje škole u Zagrebu) koji će ubrzo postati aktivnim sudionicima u procesima koje pristupanje i članstvo u EU donosi. Rezultati: Niz različitih aktivnosti (radionice, komparativne analize, školske tribine) koje identificiraju, analiziraju i argumentirano izdvajaju područja ili teme kojima Hrvatska svojom posebnošću ili specifičnim pojavama i/ili procesima doprinosi sloganu ‘ujedinjeni u različitosti’ te obogaćuje i upotpunjuje sliku Europske unije.

 

listopad 2009. – prosinac 2009.: Projektna kuhinja Financiranje: Grad Zagreb Voditeljica projekta: Marijana Sumpor Cilj: doprinijeti poboljšanju kvalitete života građana Grada Zagreba i rješavanju socijalnih pitanja ciljnih skupina educiranjem predstavnika udruga koje se bave socijalnim pitanjima (npr. branitelji, žene, djeca i mladi, manjine) za pripremu i provedbu projekata financiranih iz nacionalnih i europskih izvora; uspostava projektnog savjetovališta odnosno „One-stop-shop“ za potencijalne prijavitelje projekata socijalno osjetljivih skupina i nacionalnih manjina Rezultati: Kroz radionice koje su vodili članovi EEF-a, potencijalni prijavitelji projekata naučili su kako pripremiti dobar projekt i praktično primijeniti stečeno znanje, koristili usluge savjetovanja u pripremi vlastitog projektnog prijedloga i prethodnoj ocjeni kvalitete pripremljenog projekta.

 

listopad 2007. – ožujak 2009.: Potpora komunikacijskom akcijskom planu Europske komisije u Hrvatskoj Partneri: Business & Strategies Europe (Bruxelles), InWent (Berlin), Međunarodni europski pokret (Bruxelles) Financiranje: EuropeAid Cilj: upravljati aktivnostima Informacijskog centra EU pri Delegaciji Europske komisije u Zagrebu na temelju Smjernica za komunikaciju i vidljivost te Komunikacijskog akcijskog plana Europske komisije. Rezultati: EEF je, kao član konzorcija pod vodstvom tvrtke B&S, sudjelovao u pripremi prijedloga i metodologije projekta, a u fazi implementacije osigurao osoblje za Informacijski centar – stručnjake za javno informiranje i umrežavanje. Kroz projekt su, u skladu s Komunikacijskim akcijskim planom, pružane informacije vezane uz EU široj javnosti i svim zainteresiranim stranama u procesu europskih integracija u Hrvatskoj, organizirana javna događanja te uspostavljena decentralizirana mreža stručnjaka i predavača o EU u Hrvatskoj.

 

prosinac 2007. – lipanj 2009.: Jačanje lokalnih kapaciteta za strukturne fondove Partneri: Središnji državni ured za upravu RH, Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Danske Financiranje: bilateralna pomoć Kraljevine Danske Voditeljica projekta: Dinka Krčelić Cilj: na temelju izvrsnih rezultata i identificiranih potreba kroz prvi projekt (2006.-2007.), izgraditi održive kapacitete na lokalnoj razini za sudjelovanje u nacionalnim razvojnim procesima u kontekstu pristupanja EU Rezultati: Proveden je sveobuhvatni program od 10 modula (ukupno 18 dana) u dodatnih 7 hrvatskih regija (14 županija) koje nisu bile obuhvaćene prvim projektom. Moduli su obuhvaćali teme: Osnove EU, Kohezijska politika, Regionalna politika u nacionalnom kontekstu, Regionalno razvojno planiranje, PCM 1 i 2 te Javnu nabavu, koja je prepoznata kao ključni element uspješnog korištenja programa i fondova EU. Kao i u prvom projektu, ciljne grupe su uključivale izabrane političare i službenike u regionalnim i lokalnim tijelima vlasti, kao i predstavnike nevladinih udruga, agencija za regionalni razvoj, socijalnih partnera i poduzetnika, ukupno 350 sudionika. Članovi EEF-a bili su odgovorni za sve aktivnosti upravljanja projektom i održavanja treninga, a treneri educirani kroz prvi projekt sudjelovali su u provedbi programa.

 

lipanj 2006. – prosinac 2007.: Jačanje regionalnih kapaciteta za predpristupne i strukturne fondove Partneri: Središnji državni ured za upravu RH, Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Danske Financiranje: bilateralna pomoć Kraljevine Danske Voditeljica projekta: Dinka Krčelić Cilj: sustavnim pristupom temama vezanim za EU ojačati kapacitete na regionalnoj (županijskoj) i lokalnoj razini za sudjelovanje u nacionalnim razvojnim procesima u kontekstu pristupanja EU Rezultati: Pripremljeni su materijali i proveden je program od 8 modula (ukupno 16 dana) u svakoj od 6 odabranih regija (županija), kao i u Gradu Zagrebu. Moduli su obuhvaćali teme: Osnove EU, Kohezijska politika, Regionalna politika u nacionalnom kontekstu, Regionalno razvojno planiranje, Upravljanje projektnim ciklusom – Project Cycle Management (PCM) 1 i 2. Identificirane su dvije ciljne grupe: izabrani političari i službenici u regionalnim i lokalnim tijelima vlasti. Program je pohađalo ukupno 300 sudionika, od kojih je 36 prošlo dodatni trening didaktičkih i prezentacijskih vještina, čime su stekli znanja i vještine za provedbu modula iz ovog programa na regionalnoj i lokalnoj razini. Članovi EEF-a bili su odgovorni za sve aktivnosti upravljanja projektom i održavanja treninga.

 

svibanj 2004. – studeni 2004.: Program osposobljavanja trenera za europske integracije Partneri: Ministarstvo europskih integracija RH, InWent (Berlin), Institut za europsku politiku (Berlin) Financiranje: bilateralna pomoć Republike Njemačke (kroz InWent) Cilj: osposobiti trenere iz nevladinih udruga i županijskih vlasti koji će na lokalnoj razini na hrvatskom jeziku prenositi znanja i informacije o europskim integracijama Rezultati: Pripremljeni su materijali i provedene su četiri jednotjedne radionice na teme: Osnove EU, Regionalna i ekonomska politika EU, Pravo EU, Upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management – PCM), Metodologija i didaktika. Dvadeset i dva (22) sudionika programa osposobljeni su za provođenje edukacijskih aktivnosti u području europskih integracija na lokalnoj razini. Članovi EEF-a vodili su veći dio programa, uz sudjelovanje Instituta za europsku politiku.