Održane tribine na srednjim strukovnim školama i stručnm studijima u Zagrebu

U sklopu projekta Hrvatska u EU – mogućnosti za učenike i studente kojega je provodio Institut za razvoj obrazovanja u partnerstvu s Europskim edukacijskim forumom održano je 8 tribina na srednjim strukovnim školama i stručnim studijima u Zagrebu u sklopu kojih su predstavljene obrazovne mogućnosti koje se otvaraju hrvatskim učenicima i studentima hrvatskim pristupanjem EU. Na tribinama je sudjelovalo vie od 250 učenika, studenata te nastavnika i nenastavnog osoblja. Projekt je financirao Grad Zagreb.

Tribine na srednjim strukovnim kolama i stručnim studijima bavile su se skoranjim hrvatskim pristupanjem Europskoj uniji i novim mogućnostima za obrazovanje, usavršavanje i akademsku mobilnost za hrvatske učenike, studente te nastavno i nenastavno osoblje.

Projekt je bio usmjeren na strukovne škole i stručne studije jer učenici i studenti na tim obrazovnim razinama tradicionalno manje sudjeluju u programima mobilnosti. Cilj projekta bio je povećati razinu njihove informiranosti, kao i zastupljenost u učenju kroz mobilnost u sklopu programa EU namijenjenih obrazovanju, usavršavanju i volontiranju. Hrvatski učenici i studenti će kod pristupa obrazovnim ustanovama u ostalim zemljama članicama EU imati ista prava kao državljani tih zemalja, a nastavnom i nenastavnom osoblju obrazovnih ustanova pružaju se mogućnosti usavršavanja u zemljama članicama EU te umrežavanje s obrazovnim ustanovama kroz rad na zajedničkim projektima koja će biti financirana iz programa EU (Erasmus for All 2014.-2020.) i fondova EU (sredstva za obrazovanje su predviđena u Europskom socijalnom fondu).

U sklopu projekta održane su tribine na Poljoprivrednoj školi, Strojarskoj tehničkoj školi Fausta Vrančića, Hotelijersko-turističkoj školi, školi za cestovni promet te na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Studijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na Visokom učilištu Algebra – Visokoj školi za primijenjeno računarstvo.