Što radimo

Europski edukacijski forum nevladina je udruga koja djeluje na području obrazovanja i savjetovanja za europske integracije, potičući informiranu raspravu o prednostima, nedostacima i mogućnostima članstva u Europskoj uniji te uključivanje u programe i aktivnosti koje nudi EU.

EEF je osnovan 2002. godine na inicijativu grupe trenera i predavača koji su prošli sveobuhvatni program edukacije o institucijama, politikama, pravu i pregovaranju u EU ili su završili poslijediplomske europske studije u zemljama članicama EU.

Ciljevi EEF-a su:

  • okupljanje i podržavanje mreže ljudi koji se bave pitanjima iz područja europskih poslova te žele svoja znanja i iskustva prenijeti najširoj javnosti,
  • praćenje europskih integracijskih procesa radi zauzimanja argumentiranih stavova i pravodobnog reagiranja,
  • podizanje razine informiranosti javnosti o pitanjima europskih integracija s ciljem omogućavanja i poticanja kvalitetne i argumentirane javne rasprave.

 

Europsko vijeće sastanak je na vrhu – svih šefova vlada i zemalja članica EU;

Vijeće Europske unije (Vijeće ministara) zakonodavno je tijelo EU u kojem zemlje članice donose propise EU;

Vijeće Europe je međunarodna organizacija sa sjedištem u Strasbourgu, koja okuplja 47 europskih zemalja.

Državljanstvo EU ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo, već daje dodatna prava, uz ona koja svatko ima kao građanin svoje zemlje.

To su, na primjer, slobodno putovanje i nastanjivanje u bilo kojoj državi članici EU, mogućnost obraćanja veleposlanstvu bilo koje države članice EU dok se nalazite izvan Unije te biranje predstavnika u Europskom parlamentu.

IPA je pretpristupni program pomoći EU namijenjen zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU; Grundtvig je program EU za obrazovanje odraslih; MEDIA je program EU za razvoj audiovizualne industrije.

Svi ovi programi već se provode i u Hrvatskoj.

Europska komisija je tijelo zaduženo za upravljanje programima i fondovima EU, kroz koje se financiraju projekti unutar i izvan Europske unije.

U Hrvatskoj je uspostavljen decentralizirani sustav provedbe, čime su ovlasti za natječajne procedure i ugovaranje prenesene s Europske komisije na hrvatska provedbena tijela i agencije.

Ured Europske komisije za borbu protiv prijevara – OLAF (Office Européen de Lutte Anti-fraude, fr.) provodi nezavisne unutarnje i vanjske istrage s ciljem borbe protiv prijevara, korupcije i svake nepravilnosti.

Svaka država članica i države kandidati su zastupljeni u OLAF-ovoj Mreži komunikatora za borbu protiv prijevara. U Hrvatskoj s OLAF-om surađuje Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara Ministarstva financija.


ŠTO RADIMO

EEF provodi projekte u suradnji s drugim udrugama, lokalnim vlastima, zakladama, konzultantskim tvrtkama i stručnjacima u zemlji i inozemstvu, u okviru bilateralnih i multilateralnih programa. Projekti EEF-a vezani su uz tematiku europskih integracija u najširem smislu, od edukacije o institucijama, postupcima odlučivanja, politikama i razvoju Europske unije do pomoći u izradi i provedbi projekata iz fondova EU te informiranja najšire javnosti o procesu pristupanja i članstvu u EU.

Kompetencije i kvalifikacije članova EEF-a pokrivaju cijeli niz područja, od svih tema vezanih uz Europsku uniju do upravljanja projektima, regionalne politike, strateškog planiranja, poslovnog upravljanja, upravljanja ljudskim potencijalima, kao i komunikacijskih, pregovaračkih i trenerskih vještina.

Kroz projekte organiziramo različite aktivnosti:

  • seminare, predavanja, radionice, konferencije, okrugle stolove, programe osposobljavanja trenera;
  • savjetovanje o pripremi, provedbi i evaluaciji projekata financiranih iz predpristupnih (ubuduće strukturnih i kohezijskih) fondova EU;
  • izradu strateških planova za regionalne i lokalne vlasti te druge organizacije;
  • objavljivanje članaka, brošura, priručnika i drugih tiskanih materijala i drugo.

Ciljne skupine kojima se obraćamo su:

-javna uprava;
-regionalna i lokalna samouprava;
– malo i srednje poduzetništvo
– sektor obrazovanja (vrtići, udruge mladih, osnovne i srednje škole, visokoobrazovne institucije)
– nevladine udruge i profesionalne organizacije;
– političke stranke;
– mediji;
– žene, umirovljenici i ostale društveno osjetljive skupine.

    <