Europski edukacijski forum uspješno je priveo kraju projekt “Shaping and Debating Future of the EU” financiran kroz program Europa za građane, na kojem je EEF bio jedan od partnera. Provedba projekta trajala je je od ožujka 2015. do 30. rujna 2016. Nositelj projekta bila je estonska udruga Jaan Tonisson Institute, a partneri uz EEF bili su i  Vanjsko-politička incijativa BiH iz Bosne i Hercegovine i Solis Tuvak iz Latvije.

Europska unija nalazi se na prekretnici i upravo zbog niza izazova s kojima se trenutno suočava (nedavna gospodarska kriza, politička situacija u Ukrajini, imigrantska kriza, problem s terorizmom, Brexit) ne može se izbjeći rasprava o njezinoj budućnosti. Nedavno se pričalo samo o proširenju Europske unije, dok se danas govori i o mogućem raspadu odnosno neizvjesnoj budućnosti. Stoga se ovim projektom željelo potaknuti raspravu o mogućim scenarijima i svim aspektima europskih integracija na različitim razinama: među djecom, studentima, državnim službenicima, poduzetnicima, starijim građanima i sl.

Svrha projekta bila je pokrenuti i provesti raspravu o aktualnim temama relevantnim za  sadrašnjost i budućnost EU-a u članicama konzorcija: dvije novije članice koje su pristupile EU 2004. godie, najmlađoj državi članici (Hrvatskoj) i potencijalnoj kandidatkinji (BiH).

Osim što su rasprave bile raznovrsne u sadržanom smislu zbog toga što se željelo biti aktualan, korišteni su različiti formati koji su procijenjeni kao najprikladniji za pojedine teme i ciljne skupine.

U sklopu projekta, EEF je organizirao ukupno 13 događanja, koristeći formate radionica, seminara, konferencija, javnih rasprava, sudjelovanja na širokim društvenim događanjima, radio-emisije i istraživanje o javnom mnijenju. U sklopu projektnih aktivnosti sudjelovalo je više od 900 sudionika. U nastavku navodimo kratak opis svake od aktivnosti:

1. Seminar „The EU in a Bird’s Eye View“ (Zagreb, 20.-21.4.2015.;  Zadar, 14.-17.9.2015) na kojem su sudjelovali studenti, državni službenici na lokalnoj i nacionalnoj razini, političke stranke, a glavne teme seminara bil su vezane uz institucije EU-a, donošenje odluka, networking, scenarije budućnosti – radionice o budućnosti EU-a, pregovaranje, proširenje EU-a, simulacije. Ovo je bio vrlo interaktivan seminar kroz koji su polaznici mogli steći praktični uvid u funkcioniranje Europske unije, kako se donose odluke na europskoj razini i kako na njih mogu utjecati građani.

2. Konferencija “Uključivanje mladih u oblikovanje EU-a” (Zagreb, 9.5.2015) namijenjena mladima, nevladinim udrugama, općj javnosti, a glavne teme konferencije bile su EU politika zapošljavanja, programi mobilnosti, mogućnosti zapošljavanja mladih, EURES, zapošljavanje u institucijama EU-a, primjeri uspješnih projekata usmjerenih prema zapošljavanju. Provedena aktivnost bila je prilika za predstavljanje  postojćih incijativa vezanih za zapošljavanje prvenstveno mladih, ali i za raspravu sa stručnjacima iz akademskih i državnih krugova, poduzetnicima i agencijama.

3. “Politička participacija žena u Hrvatskoj. Politički identitet i komuniciranje vrijednosti”,(Zadar, 10.-12.7.2015.). Ciljana skupina naše  aktivnosti, a ujedno i sudionici bile su žene-političarke. S obzirom na izrazito važnu i aktualnu tematiku konferencije, održan je nizi izlaganja i rasprava o aktualnim temama kao što je političko lobiranje i zagovaranje, pregovaranje u EU-u, važnost sudjelovanja žena, rad u institucijama EU-a. Rodna ravnopravnost, osobito u politici izrazito je važan politički program ako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj i europskoj razini, kojemu se pridaje veliki značaj.

4. Javna tribina “Biciklom na posao” (Zagreb, Bundek, 19.9.2015.) U okviru Europskog tjedna sporta , središnjeg događanja koji se odvija različitim aktivnostima u cijeloj Europskoj uniji, ali i šire, u okviru aktivnosti projekta orijentirali smo se na sport kao važnu komponentu zdravog života pojedinca, ali i njegovu društvenu ulogu. Susret je posjetio velik broj građana svih dobnih skupina ; radi se javnom predstavljanju programa i aktivnosti Europske komisije s ciljem promicanja sporta, suradnje i dijaloga sa svim dionicima koji mogu poboljšati zdravlje građana kroz osiguranje infrastructure i održivog prijevoza.

5. Seminar “Jačanje kapaciteta” (Zadar, 29.-30.10.2015.) u suradnji s tvrtkom Catalys Ltd. za sudionike iz nevladinog sektora, poduzetnike i državne službenike; Kroz edukaciju polaznici su jačali svoje kapacitete i raspravljali o upravljanju projektima, anagažiranju dionika, razvoju strategija kojima se želi poboljšati korištenje sredstava iz EU fondova.

6. “Prvo znanje potom stav- budućnost EU-a kreirajte sad!” radionice za osnovnoškolce i srednjoškolce i njihove p nastavnike (Zagreb, 5. 11.2015.);  Djeci i njihovim nastavnicima na interaktivni je način predstavljena tematika povijesti EU-a i institucija, politika za mlade, programa mobilnosti, građandstva EU, a uz rasprave održane sui  vježbe i kviz kojima se poticala kreativnost i zanimanje za područje Europske unije i svih dobrobiti koji mladima, osobito mladima u obrazovnom procesu, stoje na raspolaganju putem fondova i programa Europske unije.

7. Konferencija “Kriza na vratima EU: Ukrajina, Sirija, Sjeverna Afrika” (Zagreb, 11.11.2015.); konferencija namijenjena široj javnosti, državnim i javnim službenicima, predstavnicima nevladinog sektora na kojoj se raspravljalo o migracijskoj krizi i izazovima koje ona donosi Europi te potencijalnim kriznim žarištima u europskom susjedstvu koja mogu utjecati na Europu. U raspravi su sudjelovali mnogi stručnjaci iz državnih institucija (Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Uredpučke pravobraniteljice u Republici Hrvatskoj), ali i članovicivilnog sektora i akademske zajednice čija je ekspertiza priznata u Hrvatskoj. ali i šire.

8. “Prvo znanje, potom stav – budućnost Europske unije kreiramo sad” interaktivna radionica (Osijek, 14.11.2015.) za studente i mlade o Europskoj uniji općenito, političkom sustavu, izazovima s kojima se suočava te o tome kako mladi i građani mogu utjecati na donošenje odluka. Radionica je osmišljena s ciljem poticanja kreativnosti i kritičkog razmišljanja kod mladih na temelju utvrđenih činjenica o Europskoj uniji te modelima na koji mladi mogu utjecati na proces, ali i sudjelovati u procesu donošenja odluka na razini Europske unije.

9. Konferencija “Građani EU i kultura” (Zagreb, 10.5.2016.) na kojoj su umjetnici, kultune institucije, predstavnici vlasti i široka publika predstavili i raspravljali o kulturnoj politici EU-a, mogućnostima financiranja projekata u kulturi i uspješnim projektima koje provode muzeji, plesni centri i izdavači. Posebno je predstavljen i projekt Europske prijestolnice kulture: Rijeka 2020.

10. Konferencija “Sudjelovanje mladih u budućnosti Europe” (Zagreb, 11.5.2016.) kroz koju se profesorima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola predstavilo mogućnosti programa mobilnosti EU i projekte u koje su uključene neke hrvatske škole.

11. Radio-emisije na HRT-u u okviru serije Dossier Europa, 14.4. i 12.5. 2016.  Kroz ove radio-emisije uživo građani su imali prilike slušati o tematici digitalnog gospodarstva i konkurentnosti te Europske prijstolnice kulture 2020. Cilj ove provedene aktivnosti bio je približiti široj javnosti važne aktualne teme i izazove u Europsoj uniji posebno vezane uz drugi prioritet Europske komisije “Jedinstveno digitalno tržište” i potencijal digitalnog gospodarstva, ali i važan utjecaj i poticaj Europske unije u području kulture, osobito uz važnu titulu Europske prijestolnice kulture, koja je za 2020. godinu dodjeljena Gradu Rijeci.

12. „EU Updates: Will Europe Survive?” Ljetna škola u suradnji s tvrtkom EPIC Ltd. ( Vrboska, Hvar, 15.-18.6.2016.); Interaktivni trening za državne i javne službenike, predstavnike NVO-a i studente. Tematika Ljetne škole bila je vrlo aktualna: Brexit, imigracijska kriza, energetska politika EU-a, gospodarska pitanja, zaštita okoliša i budućnost Europske unije. Kroz interaktivni pristup svi sudionici raspravljali su o mogućim scenarijima razvoja pojedinih aspekata europskih integracija.

 

 

13. Budućnost Europske unije – istraživanje javnog mnijenja. Online istraživanje provedeno među hrvatskim građanima  koji su pokazali što misle o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji, Uniji općenito i kako vide budućnost EU-a.   Osim suradnje s projektnim partnerima, aktivnosti su provedene su suradnje s institucijama kao što su Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Agencija za mobilnost, Ministarstvo kulture, Ekonomski fakultet Osijek, Centar mladih Ribnjak, Hanns Seidel Stiftung, EPIC London, Catalys Ltd. i Rob Boudewijn European Affairs.

 

 

Sve fotografije vezane uz aktivnosti projekta dostupne su i putem Facebook stranice Europskog edukacijskog foruma ovdje.   Završno izvješće projekta “Shaping and debating future of the EU” možete preuzeti na poveznici (Shaping and debating future of the EU- FINAL REPORT-web) , a prilog na engleskom jeziku preuzmite u PDF formatu (About project (EN) i prilog 1c-Shaping and Debating Future of EU project activities) . Prezentaciju s provedenim aktivnostima vezanim uz projekt možete preuzeti ovdje: Shaping and Debating Future of EU

Comments are closed